Angol nyelvi percek 1. rész

AZ IGEIDŐK                  

 

Az igeidők gyakran okoznak fejfájást a nyelvtanulóknak. Hogy könnyebben megértsd a szerkezeteket és a használatukat, először összefoglalóan foglalkozunk velük, utána pedig minden igeidőt külön-külön gyakorolhatsz.

 

IGEIDŐK KÉPZÉSÉNEK

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

 

IGEIDŐ KÉPZÉS PÉLDA
Simple Present 1. alak I work
Simple Past 2. alak I worked
Simple Future will + 1. alak I will work
Simple Present Perfect have + 3. alak I have worked
Simple Past Perfect had + 3. alak I had worked ….
Simple Future Perfect will have + 3. alak I will have worked
Present Continuous am/is/are + -ing I am working
Past Continuous was/were + -ing I was working
Future Continuous will be + -ing I will be working
Present Perfect Continuous have been + -ing I have been working …
Past Perfect Continuous had been + -ing I had been working
Future Perfect Continuous will have been + -ing I will have been working

 

Minden folyamatos igeidőt a ’to be’ létige megfelelő alakjával és a főige ’-ing’-es alakjával képezz! Ha a létigét jelen időbe rakod, folyamatos jelen, ha múlt időbe, akkor folyamatos múlt, ha jövő időbe, akkor pedig folyamatos jövő időt képeztél.

 

Alany Létige ’Ing’-es alak Bővítmények
 

She

 

is  

working

 

a lot.

 

was
will be

 

Minden Perfect igeidőt a ’have’ segédige megfelelő alakjával és az ige 3. alakjával (befejezett melléknévi igenévi alak) képzünk. Ha a have segédigét jelen időbe teszed, akkor Present Perfect, ha múltba, akkor Past Perfect, ha jövőbe, akkor pedig Future Perfect igeidőt képeztél.

 

Alany have’ segédige 3. alak Bővítmények
 

She

 

has  

worked

 

a lot.

had
will have

 

Ha folyamatos perfect igeigeidőt képzünk, akkor a ’have’ megelőzi a létige 3. alakját, melyet a főige + ’-ing’-es alakja követ. Itt is a have segédige mutatja meg, melyik (jelen, múlt vagy jövő) Perfect Continuous igeidőt képezted.

 

Alany have’ segédige to be’ 3. alakja ing’-es alak Bővítmények
 

She

has  

been

 

working

 

a lot.

had
will have

 

AZ IGEIDŐK HASZNÁLATÁRÓL ÁLTALÁBAN

Az igeidőket itt most használatuk alapján két szempontot figyelembe véve vizsgáljuk meg:

 

  1. Folyamatos vagy egyszerű igeidők
  2. Perfect vagy nem perfect igeidők

 

  1. Folyamatos vagy egyszerű igeidők:

Nehéz olyan általános tanácsot adni, ami mindig működik, és minden esetben eligazít téged az igeidő kiválasztásakor. Annyit azonban elárulhatok, hogy a magyar nyelvben is megtalálható az a különbség, ami az angolban az egyszerű és a folyamatos igeidőkben tükröződik. Az egyszerű igeidő általában az eredményre, a folyamatos igeidő pedig, mint ahogy a neve is mutatja, a folyamatra összpontosít. Tucatnyi példán láthatod majd, hogy a magyar nyelv ezt a különbséget az igekötővel fogja kifejezni. Az egyszerű igeidő megtörtént vagy megtörténő cselekvéseket takar, a folyamatos igeidők pedig épp történt vagy éppen történő cselekvéseket fejeznek ki. Az igekötős igét általában egyszerű, az igekötő nélküli igét pedig általában folyamatos igeidőbe tedd. Ez persze sokat segíthet igeidő szemléletünk kialakulásában, de óvakodjunk attól, hogy csak ez alapján vizsgáljuk meg a mondatot!

I have watched this Cindy video twice but I haven’t lost a kilo yet. Már kétszer megnéztem a Cindy videót, de lefogyni nem sikerült egy kilót sem.
I’ll watch this video and I will certainly lose some weight. Majd megnézem ezt a videót, és akkor biztos lefogyok.
I was watching the Cindy video (and I was) doing the exercises and I could feel I was losing weight. Néztem a Cindy videót, és csináltam a gyakorlatokat, és éreztem, hogy fogyok.
If you wash the dishes I will answer the phone. Ha elmosogatsz, felveszem a telefont.
While you are washing the dishes I will be telephoning. I will call Mr. Vágó as well, shall I? Amíg majd mosogatsz, én telefonálok. A Vágó urat is felhívom, jó?

Folyamatos vagy egyszerű jelen idő:

Az egyszerű jelen időt akkor használj, amikor általánosságban beszélsz, míg a folyamatos jelen idő egyedi cselekmények kifejezésekor vedd elő!

Segítségünkre lehet az, hogy a legtöbb egyszerű jelen időben használt magyar mondatba betehető a ’szokott’ ige anélkül, hogy a mondat értelme megváltozna. Például:

She goes to the cinema because she likes the projectionist. Moziba jár, mert teszik neki a mozigépész.
She is going to the cinema because the projectionist has invited her out. Moziba megy, mert a mozigépész meghívta.
I’m sorry but you are not standing on your own feet but on mine. Elnézést, de ön nem a saját lábán, hanem az enyémen áll.
He rarely puts his feet on the ground. Ritkán áll a saját lábára.
The alarm clock is ringing. Shall I throw it out of the window? Csörög a vekker. Kidobjam az ablakon?
She throws three alarm clocks out of the window a week when they are ringing. Hetente három vekkert dob ki az ablakon, amikor csörög.

 

Számos ige nem kerülhet folyamatos igealakba, még akkor sem, ha most, a beszéd pillanatában folyik a cselekvés. (lásd. ’A folyamatos jelen idő’)

 

Tipp: érdemes a leckékben megjelenő mondatfordításokat úgy gyakorolni, hogy a magyar verziót letakarjuk és megpróbáljuk magunkban angolra fordítani a mondatokat.


Életünk képekben

Kövess minket Instagrammon is!

Akik minket választottak

Bízunk benne, hogy hamarosan Önt is partnereink között tudhatjuk!