Angol nyelvi percek 2. rész

Folyamatos vagy egyszerű múlt idő

Folyamatos múlt időt használj a múlt egy adott pillanatban éppen történő cselevés/ek kifejezésére, és egyszerű múlt időt használj az egy bizonyos időben megtörtént cselekvések kifejezésére.

A folyamatos igeidővel kifejezett mondatnál nem az a fontos, hogy befejeződött-e a cselekvés, hanem az, hogy folyamatban volt. Az egyszerű igeidő azonban valaminek a megtörténtét ‘nyugtázza’. Talán ennél a két igeidőnél figyelhető meg a leginkább az igekötő viselkedése:

 

While she was hoovering the carpet

Amíg a szőnyeget Æporszívózta,

her husband was kissing her.

a férje Æcsókolgatta.

While she hoovered the carpet,

Amíg kiporszívózta a szőnyeget,

her husband was kissing her.

a férje Æcsókolgatta.

While she was hoovering the carpet,

Amíg a szőnyeget porszívózta,

her husband kissed her.

a férje megcsókolta.

While she hoovered the carpet,

Amíg kiporszívózta a szőnyeget,

her husband kissed her.

a férje megcsókolta.

 

Did she really drink a litre of whisky at a sitting? Tényleg megivott egyszerre egy liter viszkit?
She was drinking a litre of whisky all afternoon. Egy literes viszkit iszogatott egész délután.
They went to buy ‘Rigó Jancsi’ at the pet shop. Elment Rigó Jancsit venni a kisállat-kereskedésbe.
When we met she was going to buy some ‘Rigó Jancsi’ at the pet shop. Amikor találkoztunk épp az állatkereskedésbe ment Rigó Jancsit venni.

 

A múlt egy bizonyos időszakában átmenetileg jellemző cselekvés/ek kifejezésére folyamatos múlt időt, általánosan ismétlődő, gyakori cselekvés/ek kifejezésére pedig egyszerű múlt időt használj.

 

I was teaching some students after the university but all of them failed. Tanítgattam néhány Diákot az egyetem után, de mind megbukott.
I often taught some students after the university but they usually failed. Gyakran tanítottam az egyetem után, de a diákjaim általában megbuktak.
He was thinking a lot but could finally say how much two times two was. Sokat gondolkozott, de végül megmondta, mennyi kétszer kettő.
I do not think it was Brad Pit who was calling you last week. Szerintem nem Brad Pit hívogatott a múlt héten.
I don’t think Brad Pit often called Jenny before she said yes. Nem hinném, hogy Brad Pit gyakran felhívta Jenny-t mielőtt igent mondott.

 

Folyamatos alakban nem használt igék egyszerű múlt időbe kerülnek. (bővebben lásd ’A folyamatos jelen idő’)

Tipp: érdemes a leckékben megjelenő mondatfordításokat úgy gyakorolni, hogy a magyar verziót letakarjuk és megpróbáljuk magunkban angolra fordítani a mondatokat.


Életünk képekben

Kövess minket Instagrammon is!

Akik minket választottak

Bízunk benne, hogy hamarosan Önt is partnereink között tudhatjuk!