Angol nyelvi percek 3. rész

Present Perfect vagy Present Perfect Continuous

Az egyszerű ’perfect’ igeidőben kifejezett cselekvésnek az eredmény a lényege, míg a folyamatos igeidőben lévő mondat inkább magára a folyamatra helyezi a hangsúlyt.

 

Itt is segítségünkre lehet igekötőivel a magyar nyelv az előzőekben elmondottak alapján.

A ’Present Perfect’ igeidő az eredményre koncentrál. Valami lezajlott, megtörtént valahányszor. Ilyenkor gyakran megadjuk a mennyiséget is (hány/szor).

A ’Present Perfect Continuous’ igeidő azonban azt hangsúlyozza, hogy valami történik valamennyi ideje, vagy valami óta, de nem fontos az, hogy hányszor történt, mint ahogy az sem, hogy befejeződött-e. Mennyiséget itt soha nem adunk meg.

 

She has tried to learn to drive five times. Ötször próbált megtanulni vezetni.
She has been trying to learn to drive for five years. Öt éve próbál megtanulni vezetni.
You still haven’t lent me the ten million you have promised. Még mindig nem adtad kölcsön azt a tízmilliót, amit (meg)ígértél.
You still haven’t lent me the ten million you have been promising. Még mindig nem adtad kölcsön azt a tízmilliót, amit egy ideje ígérgetsz.
Unfortunately Easter Bunny has dropped this year’s eggs and all of them have broken. Sajnos a Nyuszi elejtette az idei tojásokat, és mind összetört.
The Easter Bunny has had a hard day. It has been dropping eggs all day. Fárasztó napja volt a Nyuszinak, egész nap csak tojásokat dobálgatott.

 

Ha azt akarjuk hangsúlyozni, hogy valamely cselekvés/ek már régóta tartósan (nem átmeneti jelleggel) folyamatban van/nak, inkább az egyszerű, és nem a folyamatos ’Present Perfect’-et használjuk:

 

Gyakori például a ‘live’, ‘work’ és a ‘study’ ige egyszerű alakban, hiszen mindhárom ige általában tartósan végzett cselekvést fejez ki. Ha ezeket az igéket mégis folyamatos alakba teszed, azzal azt fejezed ki, hogy a cselekvés csak átmeneti jellegű, és valószínűleg meg fog változni.

 

They have been living in this flat since their neighbour lit a fire in his gas cooker by accident. Azóta laknak ebben a lakásban, mióta a szomszédjuk véletlenül begyújtott a gázsütőben. (valószínű vissza tudnak költözni előbb-utóbb)
They have lived here since they won the lottery. Azóta laknak itt, hogy megnyerték a lottót. (és nem is tervezik a visszaköltözést)
She has been studying English since she met John. Azóta tanul angolul, hogy találkozott John-nal.
She has always studied English and I’m afraid she always will. Mindig is tanult angolul, és attól tartok, mindig is fog.

 

Egyszerű ’Present Perfect’-be kerülnek azok az igék, amelyeknek nincs folyamatos alakjuk. (lásd „A folyamatos jelen idő”)

Tipp: érdemes a leckékben megjelenő mondatfordításokat úgy gyakorolni, hogy a magyar verziót letakarjuk és megpróbáljuk magunkban angolra fordítani a mondatokat.


Életünk képekben

Kövess minket Instagrammon is!

Akik minket választottak

Bízunk benne, hogy hamarosan Önt is partnereink között tudhatjuk!