Angol nyelvi percek 4. rész

Perfect vagy nem Perfect igeidők:

A Perfect igeidők általában olyan időhatározóval járnak, amelyek azt határozzák meg, valami mióta, ill. mennyi ideje történt vagy fog történni, valami megtörténik-e / megtörtént-e valamikorra, vagy sem.

She has been learning to drive for five years.   Öt éve tanul vezetni.
By then she had been learning to drive for five years.   Akkor volt öt éve, hogy vezetni tanult.
Next week she will have been learning to drive for five years.   A jövő héten lesz öt éve, hogy vezetni tanul.

 

A nem Perfect igeidők általában azt fejezik ki, valami mikor történt / fog történni ill. mennyi ideig történt / fog tartani.

 

She is driving five hours today.   Ma öt órát fog vezetni.
She was learning to drive for five years.   Öt évig tanult vezetni.
She will be learning to drive at least for five years. She is not a real talent.   Legalább öt évig fog vezetni tanulni. Nem valami nagy tehetség.

 

A leggyakrabban a következő pontokon szoktatok összekeveredni:

 

h Present Perfect vagy Egyszerű Múlt Idő

 

Az időhatározó egyértelműen megadhatja, melyik igeidőt kell használnod. A ’Present Perfect’ igeidőt mindig olyan időhatározóval használd, ami a múlt egy bizonyos időpontjától a jelenig tart. Például: since (vmi óta), for (vmennyi ideje), up to now (eddig), yet / not yet (eddig / még eddig nem), already (eddig már), lately/ recently, for the last week/ month/ year (mostantól számítva az elmúlt héten / hónapban / évben) stb. Kérdőszó: How long… (Mióta / Mennyi ideje), Since when… (mióta).

 

A ’Simple Past’ (Egyszerű múlt idő) olyan időhatározókkal használd, amelyek jelentése a múltban lezajlott periódusra utal, amely időszaknak már vége van a múltban, nem tart tehát a jelenig. Például: for (vmennyi időn keresztül), yet (akkot még nem), last week/ month/ year (múlt héten / hónapban, tavaly), yesterday (tegnap), stb. Tipikus kérdőszó: When … (mikor), How long …(Mennyi ideig)? Ide tartozik az az eset is, ha valaki olyan személy tevékenységéről beszélünk, aki már meghalt.

 

I had a good lunch at noon and I fell asleep at the psychology lecture in the afternoon. And you?   Jót ebédeltem délben, aztán délután elaludtam a pszichológia előadáson. És te?
I haven’t had lunch yet and I haven’t fallen asleep at the psychology lesson for the last two weeks.   Én még nem ebédeltem, és az elmúlt két hétben nem is aludtam el a pszichológia előadáson.
Poor Jenny has been on holiday in Hawaii since yesterday.   Szegény Jenny tegnap óta Hawaii-n nyaral.
Poor Jenny was on holiday in Hawaii last week.   Szegény Jenny a múlt héten Hawaii-n nyaralt.
How long have you been thinking of your mother only? For a week.   Mióta gondolsz csak a mamára? egy hete.
How long were you thinking of your mother only? For a week?   Meddig gondoltál csak a mamádra? Egy hétig.
He wants to know if Shakespeare ever wrote any science fiction?   Azt akarja tudni, Shakespeare írt-e valaha sci-fit. (Shakespeare már meghalt)
I want to know if you have ever written anything as good as Shakespeare.   Az akarom tudni, írtál-e valaha is olyan jól, mint Shakespeare. (te még élsz)

 

Valami megtörténtének bejelentése/ közlése ’Present Perfect’-tel, ám a körülmények körülírása már ’Simple Past’-al történik. Időhatározó nélkül nehéz jól megválasztani az igeidőt. Ha kijelented, hogy valami (valahányszor az életünkben) megtörtént, akkor ’Present Perfect’ igeidőt használd, ám ha elkezdesz róla mesélni, akkor már nem a cselekmény/ek ténye, vagy eredménye lesz a fontos, hanem a körülményei: az, hogy akkor ott mi, hogy történt, ki tette, hogyan tette, miért tette, stb. Így a körülményeket már ’Simple Past’-ban (Egyszerű múlt időben) vagy ’Past Continuous’-ban (Folyamatos múlt idő) mondd.

 

I have bought a car. It was a good buy although it won’t start.   Vettem egy kocsit. Jó vétel volt, csak nem indul.
She has left him because she saw him kiss another girl. It’s not a bog deal.   Elhagyta, mert látta, hogy megcsókolt egy másik lányt. Nem nagy ügy.
They have written a book but it hasn’t been published yet.   Írtak egy könyvet, de még nem adták ki.
They wrote a book at secondary school and the literature teacher published it under his name.   Írtak egy könyvet a középiskolában, és az irodalomtanár meg kiadta a saját neve alatt.
I have seen Madonna. She was walking down the main street.   Láttam Madonnát! A főutcán sétált.
My father has written a book.   Az édesapám írt egy könyvet.
My father wrote that book.   Az édesapám írta azt a könyvet.

 

Tipp: érdemes a leckékben megjelenő mondatfordításokat úgy gyakorolni, hogy a magyar verziót letakarjuk és megpróbáljuk magunkban angolra fordítani a mondatokat.


Életünk képekben

Kövess minket Instagrammon is!

Akik minket választottak

Bízunk benne, hogy hamarosan Önt is partnereink között tudhatjuk!