Nyelvvizsga díj visszaigénylésének menete – elektronikus módon

Nyelvvizsga díj visszaigénylésének menete – elektronikus módon

Mint ahogy azt már sokszor sok fórumon is elmondtuk, 2018. január 1-jét követően visszaigényelhető a sikeres komplex (B2 vagy C1 szintű) nyelvvizsga  díja- Kevés információnk volt eddig arról, hogy milyen módon lehet a visszaigénylést elindítani elektronikus formában.

Mit kell tenned?

Ki kell töltened a nyelvvizsga támogatás igényléséhez rendszeresített kérelmet (letölthető:

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/component/weblinks/category/141-nyomtatv%C3%A1nyok/29-tov%C3%A1bbi-nyomtatv%C3%A1nyok/445-nyelvvizsga-t%C3%A1mogat%C3%A1s.html?Itemid=101), és a nyelvvizsga díj megfizetését igazoló dokumentumokkal együtt be kell nyújtanod a kérelmet az ügyfélkapudon keresztül. Nem magyar állampolgárságú kérelmezőnek ezen túlmenően a személyazonosságát, egyes esetekben az országban tartózkodás jogcímét is igazolnia kell.

Határidők

A kérelmet az első sikeres komplex nyelvvizsga, egyesíthető részvizsgák esetén a második sikeres részvizsga letételét igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány vagy az emelt szintű idegen nyelvi érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napjától, illetve honosított nyelvvizsga esetén a honosítási határozat keltétől számított 1 éven belül kell benyújtanod. A kérelmet elbíráló Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a döntését 30 napon belül hozza meg, megállapítás esetén a támogatás összegét a döntés kiadását követő 13 napon belül utalja a kérelmező által megjelölt belföldi bankszámlára.

Benyújtandó dokumentumok

  • Kérelem (formanyomtatvány vagy elektronikus űrlap)
  • A nyelvvizsga díj megfizetését igazoló dokumentum. Ez lehet a nyelvvizsga díj megfizetését igazoló számla, vagy nyelvvizsga esetén a nyelvvizsgaközpont igazolása a díj befizetéséről, honosított nyelvvizsga, illetve emelt szintű idegen nyelvi érettségi esetén az Oktatási Hivatal igazolása a honosítási eljárási díj, vagy az emelt szintű idegen nyelvi érettségi térítési díjának befizetéséről. A dokumentumnak a vizsgázó nevét is tartalmaznia kell.
  • nem magyar állampolgár kérelmező esetén az érvényes úti okmány vagy személyazonosító igazolvány, regisztrációs igazolás, vagy a lakcímkártya másolata,
  • meghatározott esetekben a Magyarországi tartózkodás státuszát igazoló okirat másolata.

Egyéb információk

A kérelem, ahogy eddig is írtuk, postai úton is előterjeszthető. A kérelmet az e célra rendszeresített formanyomtatványon a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni (Postacím: Budapest, 1820)

A támogatás összege:

A nyelvvizsga, emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga, honosítási eljárás nyelvvizsgaközpontnak vagy az Oktatási Hivatalnak megfizetett díja, de maximum a díj megfizetésekor érvényes minimálbér 25%-a.

Fogalmak

Első sikeres komplex nyelvvizsga: a támogatásra jogosultság megítélése szempontjából első sikeres komplex nyelvvizsgának minősül:

A támogatott nyelvek közül 2018. január 1-jét követően elsőként sikeresen megszerzett:

  • államilag elismert általános nyelvi vagy szaknyelvi komplex B2 típusú (középfokú) vagy komplex C1 típusú (felsőfokú) nyelvvizsga,
  • a külön kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint egyesíthető középfokú vagy felsőfokú írásbeli és szóbeli részvizsgák,
  • a komplex nyelvvizsgával egyenértékű emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga, továbbá
  • a komplex nyelvvizsgának megfelelő, külön kormányrendeletben foglaltak szerint honosított nyelvvizsga.

Támogatott nyelv: angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, bolgár, görög, horvát, lengyel, örmény, roma/cigány (romani, illetve beás), román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán, latin, portugál, arab, héber, japán, kínai, holland, finn, ha a vizsga nyelve az érintett személy állampolgársága szerinti ország hivatalos nyelvétől eltérő, továbbá törvényben meghatározott nem magyar állampolgárságú személy esetén a magyar


PARTNEREINK