ELÉGEDETTSÉG MÉRŐ KÉRDŐÍV ÖSSZESÍTŐ

1. Ön részt vett írásbeli és/vagy szóbeli szintfelmérésen a nyelvoktatás megkezdése előtt?(Required)
2. Mennyire elégedett a csoportbeosztással?(Required)
3. Mennyire elégedett az oktatóval?(Required)
4. Mennyire elégedett az oktatáshoz biztosított tananyaggal?(Required)
5. Mennyire felel meg elvárásainak a nyelvoktatás összességében?(Required)
6. Mennyire elégedett az infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, berendezés, fűtés, világítás, higiénia)(Required)
7. Pontosan kezdi/fejezi be a tanár az órát? (soha:1….10 mindig)(Required)
8. Ön szerint a tanár rendszeresen felkészül az órára? (soha:1….10 mindig)(Required)
9. Számon kéri a tanár az átvett anyagot? (soha:1….10 mindig)(Required)
10. Eleget beszélteti Önt az órán a tanár? (nem:1…..10 igen)(Required)
11. Ön szerint túl sokat beszél a tanár az órán? (igen:1….10 nem)(Required)
12. Van-e a tanárnak olyan emberi, kulturális, meggyőződésbeli megnyilvánulása, mely zavarja Önt? (igen:1….10 nem)(Required)