Minőségpolitika

Az INSEDO Kft. minden alkalmazottja és alvállalkozó partnere munkáját annak szellemében végzi, hogy tevékenységünk tükrözze elkötelezettségünket. A vezetés és a munkatársak elkötelezettek:

 • a partneri megelégedettséget tükröző, mindkét fél számára egyaránt előnyös partneri és üzleti kapcsolatok megteremtése mellett, ezért kötelezettséget vállalunk a mindenkori vonatkozó jogszabályok és a külső-belső szabályzatok
  betartására és betartatására
  .
 • a felnőttképzéssel valamint bármely, az INSEDO Kft. által végzett szolgáltatással kapcsolatos partneri / megrendelői
  igények
  maradéktalan kielégítése mellett.
 • az INSEDO Kft. kifogástalan hírnevének és szakmai megítélésének megőrzése mellett, biztosítva így partnereink hosszú távú bizalmának elnyerését, megőrizve minőségi szolgáltatásaink magas színvonalát és versenyképességünket.
 • szolgáltatásaink, és folyamataink állandó felülvizsgálata,
  értékelése és fejlesztése
  mellett, hiszen alvállalkozóink és munkatársaink folyamatos képzése megbízható alapot teremt a partneri igények és elvárások maradéktalan teljesítéséhez.
 • a jogszabályi előírásoknak is megfelelő minőségbiztosítási
  rendszer
  kialakítása és szigorú működtetése mellett, biztosítjuk a hazai felnőttképzési törvény követelményeinek megfelelő működést, és ennek megfelelően évente minőségcélokat tűzünk ki, valamint követelményeinek folyamatosan alakítjuk és továbbfejlesztjük.

Küldetésünk:   „Kezdeményezés, tetterő – haladás, siker.”

Mottónk:  „Alapból felsőfok!”

Kiemelt vezetői feladatnak tekintjük:

 • a minőségorientált gondolkodásmód és munkavégzés erősítését, ellenőrzését AZ Insedo Kft. minden szervezeti egységénél
 • a rendszeres minőségügyi képzést Felelősségek:
 • a vezetés felelőssége a képzésben résztvevők bevonása a minőségbiztosítás megvalósításába
 • minden munkatársunk felelős az általa végzett munka minőségéért
 • a hibák észlelése helyett a megelőzés fontosságát tudatosítjukA minőségpolitika megvalósításának, figyelemmel kísérésének és felülvizsgálatának módja: Az intézmény vezetése munkatársai részére ismerteti és partnerei részére nyilvánosságra hozza az intézmény minőségpolitikai nyilatkozatát, folyamatosan figyelemmel kíséri a minőségpolitika megvalósítását, azt szükség esetén felülvizsgálja és a szükséges módosításokat elvégzi.

PARTNEREINK