ORIGÓ nyelvvizsga – B1 (alapfok)

Ez a vizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) B1 referenciaszintjéhez illesztett: azt méri, hogy vizsgázóként képes vagy-e boldogulni a hétköznapi élet alapvető helyzeteiben, tudsz-e a B1 szintnek megfelelő nyelvhasználattal kommunikálni, társadalmi-, kulturális- és munkakapcsolatokat teremteni idegen nyelvi közegben. Az eredményes B1 szintű vizsga megalapozza a továbblépést a B2 szintű (középfokú) vizsga irányába.

SZÓBELI VIZSGA

1. BESZÉDKÉSZSÉG A sikeres vizsgázóként képes vagy az adott idegen nyelven a szintnek megfelelő nyelvi eszközök alkalmazásával tájékoztatást adni, beszámolni eseményekről, leírni dolgokat és személyeket, véleményedet megfelelő módon kifejezni és alapvető érdekeidet érvényesíteni. A beszédkészség vizsgarészben a vizsgáztató rövid, személyes tárgyú beszélgetést folytat veled, majd ezt követően önállóan beszélsz az általad előzetesen kiválasztott, a beszélgetéstől eltérő témájú képről. Utolsó feladatként – egy ugyancsak előzetesen kihúzott – szituációs párbeszédet játszol el az egyik vizsgáztatóval, magyar nyelvű utasítások alapján. A vizsga során végig kiemelt szerepet kap interakciós készséged. Feladatod, hogy megértsd a célnyelvi standardnál tagoltabb, lassabb beszédtempóval hozzád intézett kérdések, közlések lényegét, és megfelelő módon, spontán reagálj azokra. Teljesítményedet a következő szempontok alapján értékeljük: kommunikatív érték, szókincs, nyelvhelyesség.

2. BESZÉDÉRTÉS A beszédértés vizsgálata a beszédkészség vizsgarésztől függetlenül, nyelvi laboratóriumban (vagy megfelelően behangosított helyiségben) történik, magyar nyelvű feladatlap segítségével. Két, egyenként kb. egy-másfél perces szöveget hallgatsz meg, mindkettőt háromszor. Az első szöveg egy normál beszédtempójú párbeszéd vagy interjúrészlet, a második pedig egy (esetleg több) rövid, összefüggő, célnyelvi forrású, szerkesztett szöveg. A vizsgarész időtartama összesen kb. 15 perc. A feladat értékelési útmutatója alapján a kérdésekhez tartozó minden helyes információért pont( ok) jár( nak ). A feladat megoldásával maximálisan 20 pont szerezhető.

B1 szóbeli
Mért nyelvi készség Feladattípus Időtartam Pontszám Teljesítési
minimum
Feladat Vizsgarész
Beszédkészség Irányított beszélgetés Kb. 3-4 perc Kb. 10 perc 40* pont 16 pont
Önálló témakifejtés
(választható kép alapján)
Kb. 3-4 perc
Szituációs párbeszéd Kb. 3-4 perc
Beszédértés Beszédértés 1+2. (hangfelvétel alapján) egyenként kb. 1-1,5 perc Kb. 15 perc 20 pont 8 pont
Szóbeli összesen: 60 pont
Az eredményes szóbeli vizsga minimum
pontszáma

(a készségenként előírt teljesítési minimumok elérése esetén):
36 pont (60%)

* A beszédkészség vizsgarész részletes értékelése:

Értékelési szempont Feladat Összesített
pontszám
Irányított
beszélgetés
Önálló témakifejtés
(kép alapján)
Szituációs
párbeszéd
Beszédkészség Kommunikatív érték 10 pont 5 pont 5 pont 20 pont
Szókincs 10 pont 10 pont
Nyelvhelyesség 10 pont 10 pont
A beszédkészség vizsgarész pontszáma
összesen:
40 pont

TÉMALISTA

TÉMA MINTAKÉRDÉSEK
1. Én és a családom 1A: Személyes információk Mutatkozzon be röviden. Milyen (külső és belső) tulajdonságok jellemzik?

1B: Család Meséljen a családjáról. Milyen ünnepeket ünnepelnek együtt?

2. Az otthon és a szűkebb környezet 2A: Lakóhely Mutassa be a lakását/házát. Beszéljen a saját szobájáról.

2B: Lakókörnyezet Milyen a környék, ahol él? Milyen szórakozási/sportolási lehetőségek találhatók ott?

3. A munka világa, napi tevékenység 3A: Foglalkozás Szereti-e a munkahelyét? Miért (nem)? Milyenek a kollégái/főnöke?

3B: Munka/kör Milyen munkát végez és mióta? Szeretne más munkát végezni? Miért (nem)?

4. A tanulás világa 4A: Iskolá /i/m Milyen iskolába jár/t? Meséljen egy osztálykirándulásról.

4B: Tantárgyak, tanárok Melyek (voltak) a kedvenc tantárgyai és miért? Ki (volt) a legkedvesebb tanára és miért?

5. Kommunikáció 5A: Kommunikációs eszközök Mire használja a (mobil)telefonját? Mire (nem) jó az internet?

5B: Nyelvtanulás Milyen idegen nyelve/ ke /t tanul/t? Hol és mire használta/használja az idegen nyelveket (pl. filmnézés, olvasás)?

6. Kapcsolatok más emberekkel: magánélet és közélet 6A: Barátok Ki a legjobb barátja most? Miért szereti? Mit szokott csinálni a barátaival? Hova járnak együtt?

6B: Ismerősök Hogyan tartja ismerőseivel a kapcsolatot? Hogyan szokott új ismerősökre szert tenni?

7. Szórakozás, kultúra 7A: Film, színház, TV A filmeket vagy a színházat kedveli jobban? Miért? Szokott-e TV-t nézni? Milyen műsorokat és milyen gyakran?

7B: Zene Milyen zenét, hol és hogyan szokott hallgatni? Volt-e már koncerten és/vagy zenei fesztiválon? Meséljen róla.

8. Egészség, egészségmegőrzés, sport 8A: Orvosnál Mit tesz azért, hogy ne betegedjen meg? Milyen gyakran jár /fog/orvoshoz?

8B: Sport Ön sportol? Miért (nem)? Sportolni szeret jobban vagy nézni a sportot? Miért?

9. Vásárlás és szolgáltatások 9A: Kedvenc bolt Milyen jellegű boltokat szeret: a nagy bevásárlóközpontokat vagy a kis, sarki boltokat? Miért? Melyik a kedvenc boltja/bevásárlóközpontja? Miért?

9B: Hétvégi bevásárlás/nagybevásárlás Ki és hol végzi az Önök családjában a bevásárlást? Miért ?Ű (Mit) szokott az interneten vásárolni?

10. Étkezés 10A: Étkezési szokások, (gyors)étterem Hol és mit szokott étkezni általában? Egészségesen étkezik-e? Miért (nem)?

10B: Kedvenc ételek Mi a kedvenc étele? Miért szereti? Hogyan és miből készül (egyik) kedvenc étele?

11. Közlekedés 11A: Kedvelt tömegközlekedési eszköz Melyik a kedvenc tömegközlekedési eszköze? Miért? Jegyet vagy bérletet szokott venni? Miért?

11B: Autó/ zás , kerékpározás Van-e kocsija Önnek/családjának? Miért (nincs)? Jó-e biciklivel közlekedni nagyvárosban? Miért (nem)?

12. Utazás 12A: Utazás belföldre és külföldre Van-e kedvenc úti célja? Miért? Mikor és hova utazott utoljára belföldön/külföldön?

12B: Kedvelt távolsági közlekedési eszköz Inkább a földi, a vízi vagy a légi közlekedést részesíti előnyben? Miért? Melyik a kedvenc távolsági közlekedési eszköze? Miért?

13. Tágabb környezetünk, a természet világa 13A: Állattartás, kedvenc állat Melyik a kedvenc állatkerti/házi állata? Miért? Ön tart/ana állatot az otthonában? Miért (nem)?

13B: Évszakok, időjárás Melyik a kedvenc évszaka? Miért? Milyen az idő egy átlagos tavaszi/nyári/őszi/téli napon Magyarországon?

14. Szabadidő/hobbik és divat/öltözködés 14A: Szabadidő, hobbik Mivel szereti tölteni a szabadidejét ? Van-e valamilyen hobbija és/vagy gyűjt-e valamit?

14B: Divat, öltözködés Milyen ruhákat szeret? Van-e kedvenc ruhája? Miért? Honnan szerzi be általában a ruháit? Jár-e használtruha-boltokba?

15. Magyarország és a célnyelvi országok 15A: Magyarország Hol járt már Magyarországon és hova szeretne még eljutni? Melyik város/országrész a kedvence? Miért?

15B: Célnyelvi ország/ok Járt-e már valamelyik célnyelvi országban? Miért (nem)? Szívesen tanulja-e az ország nyelvét? Miért (nem)?

ÍRÁSBELI VIZSGA

A vizsga feladatainak megoldásához egy- vagy kétnyelvű nyomtatott szótár használható. A rendelkezésre álló 90 percet tetszés szerint oszthatod be.

1. OLVASÁSKÉSZSÉG Vizsgázóként B1 szinten meg kell értened egyszerűbb közérdekű szövegek (pl. közlekedési, utazási, vásárlási információk, ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók, stb.), egyéb tényközlő szövegek (ismertetők, használati utasítások, hirdetések), rövid, informatív sajtócikkek, valamint hivatalos vagy magánlevelek főbb információit. Ezek olyan konkrét, hétköznapi témákhoz kapcsolódnak, amelyekkel a célnyelvi országba való utazás vagy ott tartózkodás alatt találkozhatsz. Két feladattal mérjük ezt a készséget, az elsőben egy szöveg alapján feltett “nyitott kérdéseket” kell magyarul megválaszolnod, a másodikban pedig egy szövegbe kell kihagyott szavakat, szókapcsolatokat behelyezned.

2. ÍRÁSKÉSZSÉG A harmadik feladategységben először magyar nyelvű utasítások alapján egy rövid, 8-10 soros idegen nyelvű levelet (üdvözlőkártyát, képeslapot, e-mailt, üzenetet) kell megfogalmaznod. Írásban kell idegen nyelven, az adott utasításoknak megfelelően tájékoztatást adnod, beszámolni eseményekről, leírni dolgokat és személyeket, véleményedet megfogalmazni. A második feladatban egy üzenetet, rövid véleményt, értékelést, internetes hozzászólást kell írnod magyar nyelvű utasítás alapján.

3. KÖZVETÍTÉS Az ötödik feladat megoldása során egy szerkesztett idegen nyelvi szöveg információtartalmát kell megértened, és a feladatmegoldáshoz szükséges tudnivalókat tartalmilag pontosan és érthetően kell közvetítened írásban egy, az idegen nyelvet nem ismerő személy számára. A feladat megoldási kulcsa alapján minden helyesen közvetített információért pont( ok) jár( nak ). Ebben a vizsgarészben – 20 nyerspont felezésével – maximálisan 10 pont szerezhető.

B1 ÍRÁSBELI
Mért nyelvi készség Feladattípus Időtartam Pontszám Teljesítési minimum
Olvasáskészség Olvasáskészség 1+2. 90 perc (tetszés szerint osztható be) 15+5 pont 8 pont
Íráskészség Íráskészség 1+2. 15+5 pont 8 pont
Közvetítés Közvetítés 10 pont 4 pont
Írásbeli összesen: 50 pont
Az eredményes írásbeli vizsga küszöb
pontszáma

(a készségenként előírt teljesítési minimumok elérése esetén):
30 pont (60%)

KOMPLEX ÉRTÉKELÉS 2016 novemberétől bevezetjük újfajta komplex értékelési rendszerünket. Ennek lényege, hogy amennyiben az írásbeli és a szóbeli nyelvvizsgán is eléred a készségenként szükséges 40%- ot , akkor a gyengébben sikerült fél vizsgádat kompenzálhatod egy erősebb másik féllel, ha a szóbelin és írásbelin mutatott teljesítményed átlaga eléri a 60%- ot.

PARTNEREINK