Saját munkavállalók szakmai oktatása

Támogatjuk a jelent, formáljuk a jövőt.

A velünk való együttműködés eredményeképpen munkavállalóit értékes szakmák megszerzésében támogathatja, növelheti munkaerő-megtartó képességét, vállalkozását rugalmasabbá és versenyképesebbé teheti, az adókedvezmények igénybevételével pedig még megtakarításra is szert tehet. Teremtsünk értéket közösen!

Saját munkavállalók szakmai oktatása

A 2020. január 1-jével hatályba lépő új szakképzési törvény (2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről valamint végrehajtási rendelete: 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet) alapján a munkaadók, akik betanítják, képzik a munkavállalóikat, jelentős adókedvezményekre jogosultak. Az említett jogszabály ékes bizonyítéka annak, hogy a jogalkotó érti és látja, hogy az igazi szaktudás nem csak a szakképző intézményekben van, hanem a képzőként is működő cégeknél, munkaadóknál. Az érti igazán a szakmát, aki a piacon életben is tud maradni. Ezt felismerve a jogalkotó az új szakképzési törvényben lehetőséget biztosít arra, hogy munkaadók egyrészt a szakképzésben tanuló diákokat alkalmazzanak, másrészt pedig saját munkavállalókat képzésbe vonjanak. Ez egy olyan lehetőség, amikor méltányos és kiemelkedően motiváló összeget lehet végre kapni azért, mert felvállaljuk saját munkavállalónk szakmai oktatását.

Miről van szó? Tekintse meg tájékoztató videónkat!

Kiket vonjunk be?

 • Olyan munkavállalókat, akik egy adott szakma tevékenységeit végzik a munkájuk során, de nincs szakképesítésük az adott szakmában
 • Olyan munkavállalókat, akik csak egy részszakmai képesítéssel rendelkeznek, de egy adott szakma minden tevékenységét végzik
 • Olyan munkavállalókat, akiket szeretne a cég átképezni, hogy a jövőben több pozícióban is kamatoztatni tudja a tudásukat, és biztosítani tudja számukra, hogy az oktatási napokon végzik a választott szakmához tartozó tevékenységeket
 • Olyan munkavállalókat, akik régi szakképesítéssel rendelkeznek, viszont a mai versenykörnyezet megköveteli tőlük a naprakész tudást

Nem jár be iskolába, mégis tanul?

 • Igen, hiszen az oktatási napokon ugyanúgy végzi a szakma tevékenységeit a munkája során, a munkavégzés helyszínén. Így a munkaadónak sem kell nélkülöznie egy percre sem a képzésbe vont munkavállalóját.

Megvalósítók

Képzőhely = munkaadó

 • Biztosítja a személyi feltételeket
 • Biztosítja a tárgyi feltételeket
 • Megkapja az adókedvezményt, sikerdíjat

Szakképzési centrum

 • Segít a képzési program meghatározásában
 • Létrehozza a csoportokat az E-Krétában
 • Ágazati alapoktatást bonyolít le
 • A képzés szakmai hátterét biztosítja

  (A szakképzési centrumnak nem feladata kommunikálni a cégekkel. A kommunikáció elsősorban a Képzőhely és az INSEDO Kft. között történik.)

Vizsgaközpont

 • Teljesen függetlenül működik
 • Saját jogon vizsgáztat
 • A teljes vizsgafolyamatért felelős

INSEDO Kft.

 • Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a szakképzési centrumokkal
 • Képzés indításának adminisztrációja
 • Szakmai segítségnyújtás a munkaszerződések szakképzési jogszabályoknak megfelelő módosításában
 • E-learning tananyag biztosítása a munkáltatók mint képzőhelyek számára a szakmai vizsga elméleti részére való felkészüléshez
 • Tananyaggal kapcsolatos szakmai kérdések megválaszolása
 • Az E-Kréta adminisztrációja: jelenléti adatok, tananyag és érdemjegyek rögzítése
 • Vizsgajelentkezés adminisztrációja
 • Legalább egy interaktív próbavizsga biztosítása
 • A munkáltató adóvisszaigénylésének segítése (konzultáció formájában)
 • A munkáltató segítése bérszámfejtő rendszerének projekthez illesztésében (szakmai konzultáció formájában)
 • A képzés megvalósítása során rendszeres konzultációs lehetőség biztosítása a sikeres megvalósítás érdekében.

Kinek miért jó?

A résztvevőnek

 • Nőhet a nettó bére
 • Esetenként nőhet a szabadnapok száma
 • Naprakész tudást sajátít el
 • Sikeres szakmai vizsga után szakképesítést szerez

A képzőhelynek

 • A képzésbe vont munkavállalók után több millió forintos adókedvezményt kap 
 • Szakképzett munkaerőhöz jut
 • Csökkentett fluktuáció, hosszan megtartható munkaerő
 • Teher nélküli bérfejlesztés lehetősége
 • Sikeres vizsgázók után további több százezer forintos sikerdíj illeti meg vizsgázónként

Hogyan induljunk?

 1. Kapcsolatfelvétel az INSEDO Kft. szerződött tanácsadóival
 2. Tájékoztató anyagok átolvasása & általános meeting az értékesítővel
 3. Szakmaválasztás: https://ikk.hu/p/kkk-ptt
 4. Önértékelési-előminősítési folyamat
 5. Résztvevők besorolása
 6. Indulási igény meghatározása
 7. Adatbekérők kitöltése
 8. Szolgáltatói szerződés aláírása 
 9. Képzésindító anyagok összekészítése az INSEDO Kft. adminisztrációs csapatának segítségével

Érdekli a lehetőség?

Bővebb tájékoztatásért keresse bizalommal tanácsadó kollégánkat!

PARTNEREINK