Zöld Út nyelvvizsga – B1 (alapfok)

(110 perc + kb. 15 perc + kb. 12 perc)

FO NYELVI KÉSZSÉG SZÖVEGFAJTA, MUFAJ SZÖVEG HOSSZA FELADAT / LEHETSÉGES FELADATTÍPUSOK IDO PONT-SZÁM
olvasott szöveg értése: 1 gazdasági vagy mezőgazdasági vagy műszaki szöveg 2 feladattal + 1 közös (környezet) szöveg 2 feladattal funkcionális, informatív, instruktív szakmai szövegek (pl. újságcikk, beszámoló, szakmai tankönyv, kézikönyv, használati útmutató) 2 szöveg összesen: 800-900 szó információ kerestetés, alcímek vagy tartalmi összefoglalók szövegrészekhez párosítása, rövid választ igénylő kérdések, igaz-hamis feladat, feleletválasztós feladat, információ transzfer, táblázatba jegyzetelés 110 perc 15 + 15
íráskészség levél 120-140 szó félhivatalos levél írása 15
mondat-kiegészítés táblázat alapján 50-80 szó elkezdett mondatok befejezése 10
beszédkészség dialogikus beszéd szakmai társalgás 12 perc 30
dialogikus beszéd kétszereplős szituáció
monologikus + dialogikus beszéd reália leírása (grafikon, táblázat)
beszédértés 1 gazdasági vagy mezőgazdasági vagy műszaki szöveg + 1 közös (környezet) szöveg ismertetés, hír, interjú, előadás 4-4,5 perc gépi hang alapján: rövid választ igénylő kérdések, igaz-hamis feladat, felelet-választós feladat, információ transzfer, táblázatba jegyzetelés, elhangzott információ beazonosítása (“kipipálás”), hozzárendelés 15 perc 15

Nyelvvizsgázni szeretnél? Tudj meg többet nyelvvizsgáinkról

PARTNEREINK