Zöld Út nyelvvizsga – B2 (középfok)

FŐ NYELVI KÉSZSÉG SZÖVEGFAJTA, MŰFAJ SZÖVEG HOSSZA FELADAT / LEHETSÉGES FELADATTÍPUSOK IDŐ PONT-SZÁM
olvasott szöveg értése: 1 gazdasági vagy mezőgazdasági vagy műszaki szöveg 2 feladattal + 1 közös (környezet) szöveg 2 feladattal funkcionális, informatív, instruktív szakmai szövegek (pl. újságcikk, beszámoló, szakmai tankönyv, kézikönyv, használati útmutató, szakirodalom, publicisztika) 2 szöveg összesen: 1000-1100 szó alcímek vagy tartalmi összefoglalók szövegrészekhez párosítása, rövid választ igénylő kérdések, igaz-hamis feladat, feleletválasztós feladat, információ transzfer, táblázatba jegyzetelés 130 perc 15 + 10
íráskészség levél 140-160 szó félhivatalos levél írása 15
táblázatleírás megadott szavak/kifejezések felhasználásával 120-160 szó táblázat leírása 10
beszédkészség dialogikus beszéd szakmai társalgás 15 perc 30
dialogikus beszéd kétszereplős szituáció
monologikus reália leírása, értelmezése (grafikon, táblázat)
beszédértés 1 gazdasági vagy mezőgazdasági vagy műszaki szöveg + 1 közös (környezet) szöveg dialógus, ismertetés, hír, interjú, előadás 4,5-5 perc gépi hang alapján: rövid választ igénylő kérdések, igaz-hamis feladat, felelet-választós feladat, információ transzfer, táblázatba jegyzetelés, elhangzott információ beazonosítása (“kipipálás”), hozzárendelés 18 perc 20

Nyelvvizsgázni szeretnél? Tudj meg többet nyelvvizsgáinkról

PARTNEREINK