Zöld Út nyelvvizsga – C1 (felsőfok)

FŐ NYELVI KÉSZSÉG SZÖVEGFAJTA, MŰFAJ SZÖVEG HOSSZA FELADAT / LEHETSÉGES FELADATTÍPUSOK IDŐ PONT-SZÁM
olvasott szöveg értése:
1 gazdasági vagy mezőgazdasági vagy műszaki szöveg
2 feladattal + 1 közös (környezet) szöveg
2 feladattal
funkcionális, informatív, instruktív szakmai szövegek
(pl. újságcikk, beszámoló, szakmai tankönyv, kézikönyv, használati útmutató, szakirodalom, publicisztika)
2 szöveg összesen:
1200-1400 szó
alcímek vagy tartalmi összefoglalók szövegrészekhez párosítása, rövid választ igénylő kérdések, igaz-hamis feladat, feleletválasztós feladat, információ transzfer, táblázatba jegyzetelés, bekezdések kivett mondatainak visszaillesztése, tartalmi összefoglalók kiegészítése 150 perc 15 + 10
íráskészség pályázati motivációs levél, olvasói levél, jelentés 180-200 szó pályázati motivációs levél, olvasói levél, jelentés írása 15
táblázat/grafikon leírása önállóan 150-200 szó táblázat leírása 10
beszédkészség dialogikus beszéd szakmai társalgás 20 perc 30
monologikus beszéd prezentáció* szakmai témáról
dialogikus beszéd prezentációt követő kérdések, vita a szakemberrel
beszédértés
1 gazdasági vagy mezőgazdasági vagy műszaki szöveg + 1 közös (környezet) szöveg
dialógus, ismertetés, hír, interjú, előadás 5-5,5 perc gépi hang alapján: rövid választ igénylő kérdések, igaz-hamis feladat, felelet-választós feladat, információ transzfer, táblázatba jegyzetelés, elhangzott információ beazonosítása („kipipálás”), hozzárendelés 22 perc 20

* Felsőfokú prezentáció: Az írásbeli vizsga időpontja előtt 3 héttel 3 prezentációs téma idegen nyelvű összefoglalóját el kell küldeni e-mailben a megadott nyomtatványon a jelentkezéskor kiválasztott vizsgahelynek. A prezentáció forrása nyelvi tankönyv és nem hiteles internetes forrás (pl. wikipedia) nem lehet. Internetes forrásmegjelölés esetén a pontos link szükséges. A minimum három, forrásként megjelölt anyagból önállóan összeállított, szemléltető anyagra épülő, kb. 8 perces előadást kell tartani projektor vagy írásvetítő felhasználásával. A témákból a vizsgán a jelölt húz. Amennyiben a prezentációs vázlatok határidőre nem érkeznek be, késedelmi díjat kell fizetni, és ha 2 héttel az írásbeli vizsga időpontja előtt sem érkezik meg az anyag, akkor a jelölt nem vizsgázhat, és a vizsgadíjat nem kaphatja vissza.

Nyelvvizsgázni szeretnél? Tudj meg többet nyelvvizsgáinkról

PARTNEREINK