Zöld Út nyelvvizsga – C1 (felsőfok)

FŐ NYELVI KÉSZSÉG SZÖVEGFAJTA, MŰFAJ SZÖVEG HOSSZA FELADAT / LEHETSÉGES FELADATTÍPUSOK IDŐ PONT-SZÁM
olvasott szöveg értése:
1 gazdasági vagy mezőgazdasági vagy műszaki szöveg
2 feladattal + 1 közös (környezet) szöveg
2 feladattal
funkcionális, informatív, instruktív szakmai szövegek
(pl. újságcikk, beszámoló, szakmai tankönyv, kézikönyv, használati útmutató, szakirodalom, publicisztika)
2 szöveg összesen:
1200-1400 szó
alcímek vagy tartalmi összefoglalók szövegrészekhez párosítása, rövid választ igénylő kérdések, igaz-hamis feladat, feleletválasztós feladat, információ transzfer, táblázatba jegyzetelés, bekezdések kivett mondatainak visszaillesztése, tartalmi összefoglalók kiegészítése 150 perc 15 + 10
íráskészség pályázati motivációs levél, olvasói levél, jelentés 180-200 szó pályázati motivációs levél, olvasói levél, jelentés írása 15
táblázat/grafikon leírása önállóan 150-200 szó táblázat leírása 10
beszédkészség dialogikus beszéd szakmai társalgás 20 perc 30
monologikus beszéd prezentáció* szakmai témáról
dialogikus beszéd prezentációt követő kérdések, vita a szakemberrel
beszédértés
1 gazdasági vagy mezőgazdasági vagy műszaki szöveg + 1 közös (környezet) szöveg
dialógus, ismertetés, hír, interjú, előadás 5-5,5 perc gépi hang alapján: rövid választ igénylő kérdések, igaz-hamis feladat, felelet-választós feladat, információ transzfer, táblázatba jegyzetelés, elhangzott információ beazonosítása („kipipálás”), hozzárendelés 22 perc 20

* Felsőfokú prezentáció: Az írásbeli vizsga időpontja előtt 3 héttel 3 prezentációs téma idegen nyelvű összefoglalóját el kell küldeni e-mailben a megadott nyomtatványon a jelentkezéskor kiválasztott vizsgahelynek. A prezentáció forrása nyelvi tankönyv és nem hiteles internetes forrás (pl. wikipedia) nem lehet. Internetes forrásmegjelölés esetén a pontos link szükséges. A minimum három, forrásként megjelölt anyagból önállóan összeállított, szemléltető anyagra épülő, kb. 8 perces előadást kell tartani projektor vagy írásvetítő felhasználásával. A témákból a vizsgán a jelölt húz. Amennyiben a prezentációs vázlatok határidőre nem érkeznek be, késedelmi díjat kell fizetni, és ha 2 héttel az írásbeli vizsga időpontja előtt sem érkezik meg az anyag, akkor a jelölt nem vizsgázhat, és a vizsgadíjat nem kaphatja vissza.

Nyelvvizsgázni szeretnél? Tudj meg többet nyelvvizsgáinkról

  Jelentkezés ingyenes szóbeli szintfelmérőre

  az adatkezelési tájékoztatót

  Életünk képekben

  Kövess minket Instagrammon is!

  Akik minket választottak

  Bízunk benne, hogy hamarosan Önt is partnereink között tudhatjuk!