ORIGÓ NYELVVIZSGA – B2 (KÖZÉPFOK)

Ez a vizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) B2 Referenciaszintjéhez illeszkedik: azt méri, hogy vizsgázóként képes vagy-e gondolataidat, érzéseidet, véleményedet világosan, kellő részletességgel és folyamatossággal kifejezni , tudsz-e társadalmi, kulturális és munkakapcsolatokat  teremteni és fenntartani  idegen nyelvi közegben. Az eredményes középfokú vizsga teremti meg az alapot a felsőfokú (C1) vizsga irányába való továbblépésre .

 

SZÓBELI VIZSGA

1. BESZÉDKÉSZSÉG Sikeres vizsgázóként képes vagy az idegen nyelven  szinte folyamatos társalgás t folytatni általános és személyes témákról. Tudsz tájékoztatást adni, beszámolni személyes és közérdekű eseményekről. Ki tudod fejezni véleményedet általános témákkal kapcsolatban, és képes vagy érvényesíteni érdekeidet a megfelelő nyelvi eszközök alkalmazásával. A beszédkészség vizsgarészben a vizsgáztatóval először  általános tárgyú beszélgetés t folytatsz, ezt követően  önállóan beszélsz  az előzetesen kiválasztott, a beszélgetésétől eltérő témájú képről. Elmondod, mit látsz a képen, majd megfogalmazod a képpel kapcsolatos benyomásodat, véleményedet, érzéseidet, személyes élményeidet, esetleg reagálsz a vizsgáztató kérdéseire. Utolsó feladatként – egy ugyancsak előzetesen kihúzott –  szituációs párbeszéd et játszol el az egyik vizsgáztatóval, magyar nyelvű utasítások alapján. Szóbeli teljesítményedet a következő szempontok alapján értékeljük: kommunikatív érték, szókincs, nyelvhelyesség.

 

2. BESZÉDÉRTÉS A beszédértés vizsgálata a beszédkészség vizsgarésztől függetlenül, nyelvi laboratóriumban (vagy megfelelően behangosított helyiségben) történik, magyar nyelvű feladatlap segítségével. Három-három alkalommal  hallgatsz meg két szöveget. Az első egy két és fél-háromperces, a második pedig egy másfél-kétperces, normál beszédtempójú, autentikus forrásból származó, szerkesztett szöveg. A vizsgarész időtartama kb. 25-30 perc. A feladatlap kérdéseihez tartozó minden helyes információért a feladat értékelési útmutatója alapján pont( ok) jár( nak ).

 

B2 SZÓBELI
Mért nyelvi készségFeladattípusIdőtartamPontszámTeljesítési minimum
FeladatVizsgarész
BeszédkészségIrányított beszélgetésKb. 5-6 percKb. 15 perc50* pont20 pont
Önálló témakifejtés (választható kép alapján)Kb. 4-5 perc
Szituációs párbeszédKb. 4-5 perc
BeszédértésBeszédértés 1+2. (hangfelvétel alapján)kb. 2,5-3 perc + kb. 1,5-2 percKb. 30 perc25 pont10 pont
Szóbeli összesen:75 pont
Az eredményes szóbeli vizsga minimum pontszáma (a készségenként előírt teljesítési minimumok elérése esetén):45 pont (60%)

* A beszédkészség vizsgarész részletes értékelése:

 Értékelési szempontFeladatÖsszesített pontszám
Irányított beszélgetésÖnálló témakifejtés (kép alapján)Szituációs párbeszéd
BeszédkészségKommunikatív érték10 pont5 pont10 pont25 pont
Szókincs5 pont5 pont5 pont15 pont
Nyelvhelyesség10 pont10 pont
A beszédkészség vizsgarész pontszáma összesen:50 pont

 

TÉMALISTA

TÉMA

MINTAKÉRDÉSEK

1. Én és a családom

1A: Család Beszéljen a rokonairól. Milyen gyakran és milyen alkalmakkor találkoznak? Milyen előnyei és hátrányai vannak több generáció együttélésének?

1B: Családi ünnepek, hagyományok Melyik a legkedvesebb ünnepe és miért? Milyen egy átlagos vasárnap az Ön családjában?

2. Az otthon és a szűkebb környezet

2A: Lakóhely (Miért) szeret a lakóhelyén lakni? Mit változtatna a lakásában, ha módja lenne rá? Hogyan osztják meg a házimunkát? Miért?

2B: Lakókörnyezet Beszéljen a településről/környékről/utcáról, ahol él. Mutassa be lakóhelyének legszebb/legérdekesebb részét/nevezetességeit.

3. A munka világa, napi tevékenység

3A: Munkahelyválasztás Beszéljen (választott) foglalkozásáról és munkájáról. Írja le (választott) munkahelyét (feladatok, kollégák, munkahelyi légkör stb.).

3B: Napirend otthon és az iskolában/munkahelyen Ön korán kelő vagy későn fekvő típus? Mikor kezdi és fejezi be a( z) iskolát/munkát? Szeretne-e ezen változtatni? Mi lenne az ideális? Hogyan tölti a hétvégéket? Szokott-e hétvégén is tanulni/dolgozni? Mi a véleménye a hétvégi tanulásról/munkavégzésről?

4. A tanulás világa

4A: Iskolá /i/m Szeret/ ett /-e iskolába járni és miért (nem)? Meséljen a kedvenc tanárairól/tantárgyairól.

4B: Továbbtanulás, pályaválasztás Hogyan választ/ott pályát? Ki/mi befolyásolja/befolyásolta a döntését? Magyarországon vagy külföldön érdemesebb továbbtanulni és miért?

5. Kommunikáció

5A: Kommunikációs eszközök Milyen kommunikációs eszközöket használ és milyen gyakran? Milyen hatással vannak az emberi kapcsolatokra a technikai eszközök?

5B: Nyelvtanulás Mi motivál/hat/ ja az idegen nyelv tanulását? Mennyire jó az iskolai nyelvoktatás? Elegendő-e vagy különórákra is szükség van?

6. Kapcsolatok más emberekkel: magánélet és közélet

6A: Barátok és ismerősök Milyen tulajdonság/ok a legfontosabb/ ak egy (új) barátban? Miért? Milyen emberekkel (nem) barátkozik szívesen? Miért?

6B: Kapcsolattartás régen és ma Ön hogyan tartja a kapcsolatot rokonaival/ismerőseivel? Hogyan változtak a kapcsolattartás lehetőségei az elmúlt időkben?

7. Szórakozás, kultúra

7A: Szabadidő, hobbik Hol szeret kikapcsolódni: otthon vagy inkább elmegy valahova? Miért? Mik a szabadidő eltöltésének hasznos és kevésbé hasznos módjai?

7B: Tévé, mozi, színház, zene Otthon vagy moziban szeret jobban filmet nézni? Miért? Milyen előnyei vannak az egyiknek és a másiknak? Miért (nem) járnak az emberek moziba/színházba/koncertre?

8. Egészség, egészségmegőrzés, sport

8A: Egészséges életmód Egészségesen élnek-e a magyarok? Miért (nem)? Mi a véleménye a dohányzásról és az alkoholfogyasztásról? Hogyan lehet abbahagyni?

8B: Sport/ olás Milyen nyári/téli sportok népszerűek hazánkban? Miért? Jónak tartja-e a mindennapos iskolai testnevelést? Fontos-e, hogy osztályozzák is?

9. Vásárlás és szolgáltatások

9A: Vásárlási szokások Milyen üzletek vannak a lakóhelyén? Melyik a kedvenc üzlete? Miért? Szokott-e piacra járni? Miért (nem)? (Mit) szeret vásárolni? Miért (nem)?

9B: Reklámok és szolgáltatások Szereti-e a reklámokat (az utcán, TV-ben, interneten stb.) vagy inkább zavarják Önt? Hol és hogyan érdemes reklámozni? Miért? Milyen szolgáltatásokat szokott igénybe venni (posta, bank, fodrász, kozmetikus, szerelők stb.)?

10. Étkezés

10A: Étkezési szokások Hol és mit szokott enni hétköznapokon/hétvégén? Melyik a kedvenc cukrászdája/kávézója/étterme és miért?

10B: Otthoni étkezés, vendéglátás Írja le családjának egy átlagos étkezését. Fontos-e, hogy a család időnként együtt étkezzen? Miért (nem)? Meséljen egy alkalomról, amikor vendégül látott valakit az otthonában vagy kerti partin.

11. Városi közlekedés

11A: Utazás az iskolába/munkahelyre Mennyire elégedett lakóhelye tömegközlekedésével és miért (nem)? Mi éri meg jobban: autózni, taxizni vagy tömegközlekedést használni? Mennyire tartja drágának a tömegközlekedést?

11B: Közlekedés Magyarországon Melyik a kedvenc közlekedési eszköze és miért? Milyen tanácsot adna a tömegközlekedéssel kapcsolatban egy olyan külföldinek, aki először jár Magyarországon?

12. Utazás

12A: Utazási formák Milyen távolsági közlekedési eszközöket ismer? Ön melyikkel szeret utazni leginkább és miért? Mik az egyéni és a társasutazás előnyei és hátrányai?

12B: Úti élmények Milyen gyakran és hova szokott utazni? Hol és hogyan szokott szállást foglalni? Milyen fajta utazást kedvel: vízparti nyaralást, hegyi túrázást vagy városlátogatást és miért?

13. Tágabb környezetünk, a természet világa

13A: Környezetünk és időjárásunk Mostanában milyen rendkívüli időjárási jelenségekről hallott/olvasott? Milyen személyes tapasztalatai vannak? Mi veszélyezteti Ön szerint leginkább a környezetet? Mit tesz Ön a környezete védelméért otthonában és máshol?

13B: Természeti környezet: kert, kirándulás Szeret/ne-e kertészkedni, növényeket gondozni? Miért (nem)? Egyedül vagy társaságban szeret-e kirándulni/túrázni? Miért?

14. Szabadidő/hobbik és divat/öltözködés

14A: Szabadidő, hobbik Az aktív vagy a passzív kikapcsolódást szereti-e jobban? Miért? Az élete során hogyan változott a hobbikhoz és a gyűjtéshez való viszonya?

14B: Divat, öltözködés Milyen az Ön öltözködési stílusa? Milyen ruhákat (nem) kedvel? Miért? Milyen tapasztalatai vannak az online ruhavásárlással és a használtruhaboltokkal?

15. Magyarország és a célnyelvi országok

15A: Magyarország* Mit mutatna meg külföldi ismerősének Budapesten/Magyarországon? Miért? Miről híres Magyarország és a magyarok a világban?

15B: A célnyelvi ország/ok Hasonlítsa össze a választott országot és Magyarországot (éghajlat, kultúra, szokások). Szívesen élne-e az adott országban? Miért (nem)?

* A témához szükséges műveltségi-tájékozottsági elvárások nem haladják meg azt a szintet, amelyet a középiskolában tanult ismeretek és némi újságolvasás biztosít. A vizsga egyébként nem az általános műveltséget akarja felmérni, de figyelembe kell vennünk, hogy a hozzánk látogató külföldiek egy sor olyan kérdést tesznek fel, amelyek Magyarországgal kapcsolatosak, és ezekre is kell tudnunk válaszolni.

 

ÍRÁSBELI VIZSGA

A vizsga feladatainak megoldásához egy- vagy kétnyelvű nyomtatott szótár  használható. A rendelkezésre álló  180 perc et tetszés szerint oszthatod be.

1. OLVASÁSKÉSZSÉG Két feladattal mérünk. a) Egy idegen nyelvű sajtócikk tartalmára vonatkozó magyar nyelvű kérdésekre kell magyarul válaszolnod. A kérdések vonatkozhatnak a szöveg egészére, hosszabb szövegrészekre, szövegrészek összefüggéseire, de konkrét részletekre is. Előfordulhatnak olyan kérdések is, amelyek megválaszolásához a szöveg egészének áttekintése és megértése után a szöveg több részéből kell összegyűjteni az információkat. Ebben a feladatban azt bizonyítod, hogy képes vagy nagyfokú önállósággal  olvasni  egy napjaink problémáival foglalkozó konkrét vagy elvontabb témájú, autentikus, célnyelvi sajtócikket. Ki tudod szűrni és  meg tudod érteni  egy cikk lényeges információit, továbbá azoknak egy-egy fontos részletét. A kérdésekhez tartozó minden helyes információért pont( ok) jár( nak ) a feladat javítókulcsa alapján. A feladat maximális pontszáma 20 pont. b) A második feladatrészben pedig egy szövegbe kell kihagyott szavakat, szókapcsolatokat behelyezned, maximum 10 pontért.

2. ÍRÁSKÉSZSÉG A készséget két feladattal mérjük. a) Az elsőben két különböző téma közül  választhatsz , és a megadott szempontok alapján egy kb. 17-20 sornyi összefüggő szöveget kell létrehoznod. Sikeres vizsgázóként képes vagy közlési szándékaidat  megvalósítani  írásban a célnyelven: általános, hétköznapi témákban részletes tájékoztatást tudsz adni, képes vagy beszámolni eseményekről, képes vagy saját vagy mások véleményét megfelelő módon közvetíteni és a szövegalkotáshoz szükséges nyelvi eszközöket helyesen használni. A megoldás értékelése négy szempont figyelembevételével történik: tartalom, kommunikatív hatás, kifejezésmód és nyelvhelyesség. Megoldásodat minden egyes szempont alapján 0-tól 5-ig terjedő skálán értékeljük. A feladatban tehát maximum 20 pont érhető el. b) A második feladatrészben a véleményedet kell kifejtened egy idegen nyelvű állítással kapcsolatban, 10-12 sorban. Erre maximum 10 pont jár.

3. KÖZVETÍTÉS IDEGEN NYELVRŐL MAGYARRA A feladat egy autentikus idegen nyelvű szöveg (legtöbbször sajtócikk) magyar nyelvre való  lefordításából  áll. A szövegek  általános témák at érintenek, az általános műveltségi szintet még tudományosnak tetsző téma esetén sem haladják meg. A feladat megoldása során bizonyíthatod, hogy képes vagy globálisan és fontos részleteiben is  megérteni  a szöveget, továbbá képes vagy azt tartalmilag pontosan és szöveghűen  visszaadni úgy , hogy az a magyar olvasó számára érthető és különösebb erőfeszítés nélkül követhető legyen. A feladat maximális pontszáma 15 pont.

B2 ÍRÁSBELI
Mért nyelvi készségFeladattípusIdőtartamPontszámTeljesítési minimum
OlvasáskészségOlvasáskészség 1+2.180 perc (szótár használható)20 + 10 pont12 pont
ÍráskészségÍráskészség 1+2.20 + 10 pont12 pont
KözvetítésKözvetítés15 pont6 pont
Írásbeli összesen:75 pont
Az eredményes írásbeli vizsga küszöbpontszáma (a készségenként előírt teljesítési minimumok elérése esetén) :45 pont (60%)

 

KOMPLEX ÉRTÉKELÉS

2016 novemberétől bevezetjük újfajta komplex értékelési rendszerünket. Ennek lényege, hogy amennyiben az írásbeli és a szóbeli nyelvvizsgán is eléred a készségenként szükséges 40%- ot , akkor a gyengébben sikerült fél vizsgádat kompenzálhatod egy erősebb másik féllel, ha a szóbelin és írásbelin mutatott teljesítményed átlaga eléri a 60%- ot . Részletek  IDE  kattintva olvashatók.

Nyelvvizsgázni szeretnél? Tudj meg többet nyelvvizsgáinkról

 

YOUTUBE 

Hasznos ötletek és tippek  közép-vagy felsőfokú nyelvvizsgára készülőknek, kövess minket!

https://www.youtube.com/channel/UCGKqeN00-VFXkavHxGppzqA