Angol szintfelmérő teszt

  Kérjük, válassza ki a helyes megoldást!  Kérjük, hogy a kipontozott helyekre írjon be egy odaillő szót a mezőbe!

  Egy helyre csak egy szót írjon! (Könnyítésképp megadtuk a keresett szó első betűjét)


  A betűvel jelzett mondatok közül melyiknek a jelentése áll legközelebb a vastagbetűs mondat jelentéséhez?


  A négy szó közül az egyik kiejtése eltér a többiétől. Melyik az?

  Kérjük, írja át az alábbi mondatokat úgy, hogy jelentésük megfeleljen az eredeti mondat jelentésének. Feladatonként 2 szót kell beírnia.

  There // new bed in my bedroom

  Toldi is // John.

  He started // hours ago.

  I wish // how to love him

  I’ve just // a sign.

  A teszt eredményét az e-mail címedre küldjük.