ZÖLD ÚT NYELVVIZSGA – B2 (KÖZÉPFOK)
FŐ NYELVI KÉSZSÉGSZÖVEGFAJTA, MŰFAJSZÖVEG HOSSZAFELADAT / LEHETSÉGES FELADATTÍPUSOKIDŐPONT-SZÁM
olvasott szöveg értése: 1 gazdasági vagy mezőgazdasági vagy műszaki szöveg 2 feladattal + 1 közös (környezet) szöveg 2 feladattalfunkcionális, informatív, instruktív szakmai szövegek (pl. újságcikk, beszámoló, szakmai tankönyv, kézikönyv, használati útmutató, szakirodalom, publicisztika)2 szöveg összesen: 1000-1100 szóalcímek vagy tartalmi összefoglalók szövegrészekhez párosítása, rövid választ igénylő kérdések, igaz-hamis feladat, feleletválasztós feladat, információ transzfer, táblázatba jegyzetelés130 perc15 + 10
íráskészséglevél140-160 szófélhivatalos levél írása15
táblázatleírás megadott szavak/kifejezések felhasználásával120-160 szótáblázat leírása10
beszédkészségdialogikus beszédszakmai társalgás15 perc30
dialogikus beszédkétszereplős szituáció
monologikusreália leírása, értelmezése (grafikon, táblázat)
beszédértés 1 gazdasági vagy mezőgazdasági vagy műszaki szöveg + 1 közös (környezet) szövegdialógus, ismertetés, hír, interjú, előadás4,5-5 percgépi hang alapján: rövid választ igénylő kérdések, igaz-hamis feladat, felelet-választós feladat, információ transzfer, táblázatba jegyzetelés, elhangzott információ beazonosítása (“kipipálás”), hozzárendelés18 perc20