ORIGÓ NYELVVIZSGA – C1 (FELSŐFOK)

Ez a vizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) specifikációján alapul, és azt méri, hogy a vizsgázó képes vagy-e a nyelvet rugalmasan és hatékonyan  használni társalgási, tanulmányi és szakmai célokra. Vizsgázóként árnyalt szókinccsel, gazdag nyelvi eszköztárral kell rendelkezned, és otthonosan kell mozognod különböző nyelvi regiszterekben.

 

SZÓBELI VIZSGA

1. BESZÉDKÉSZSÉG Sikeres vizsgázóként képes vagy  folyamatosan ,  rugalmasan  társalgást folytatni idegen nyelven általános, személyes és közérdekű témákról. Tudsz részletes, világos tájékoztatást adni, beszámolni személyes és közérdekű eseményekről. Véleményedet  árnyaltan  fejezed ki, érdekeidet nyelvileg  összetett  módon érvényesíted. Képes vagy közérdekű témákkal kapcsolatban állást foglalni és érvelni , rendelkezel az ehhez szükséges alapvető társadalmi és kulturális háttérismeretekkel a célnyelvi ország vonatkozásában is. Ebben a vizsgarészben először  általános tárgyú beszélgetés t folytatsz a vizsgázóval, ezt követően  önállóan beszélsz  az előzetesen kiválasztott, a beszélgetés témáitól eltérő képről, megfogalmazod azzal kapcsolatos véleményedet, asszociációidat és érzéseidet, és reagálsz a vizsgáztató esetleges kérdéseire. Harmadik feladatként egy szintén előzetesen kihúzott szituációs párbeszéd et játszol el a vizsgáztatóval magyar nyelvű utasítások alapján. Teljesítményedet a következő értékelési szempontok alapján mérjük: kommunikatív érték, szókincs, nyelvhelyesség.

2. BESZÉDÉRTÉS A beszédértés vizsgálata a beszédkészség vizsgarésztől függetlenül, nyelvi laboratóriumban (vagy megfelelően behangosított helyiségben) történik, magyar nyelvű feladatlap segítségével. Három-három alkalommal  hallgatsz meg két autentikus forrásból származó, szerkesztett szöveget, és a hallottak alapján magyarul kell válaszolnod a szövegre vonatkozó magyar nyelvű kérdésekre. A vizsgarész időtartama kb. 30 perc. Ebben a vizsgarészben azt bizonyítod, hogy képes vagy  részletekbe menően  megérteni az audiovizuális médiában elhangzó informatív hanganyagokat, riportokat, jegyzeteket, interjúkat. Világosan érted a szövegek tényszerű információtartalmát és a közlési szándékot is. A feladatlap kérdéseihez tartozó minden helyes információért a feladat értékelési útmutatója alapján pont( ok) jár( nak ). Maximális pontszám: 25 pont.

 

C1 SZÓBELI
Mért nyelvi készségFeladattípusIdőtartamPontszámTeljesítési minimum
FeladatVizsgarész
BeszédkészségIrányított beszélgetésKb. 7-8 percKb. 20 perc60* pont24 pont
Önálló témakifejtés (kép alapján)Kb. 5-6 perc
Szituációs párbeszédKb. 6-7 perc
BeszédértésBeszédértés 1+2. (hangfelvétel alapján)2x kb. 2,5-3 percKb. 30 perc25 pont10 pont
Szóbeli összesen:85 pont
Az eredményes szóbeli vizsga minimum pontszáma (a készségenként előírt teljesítési minimumok elérése esetén):51 pont (60%)

* A beszédkészség vizsgarész részletes értékelése:

 Értékelési szempontFeladatÖsszesített pontszám
Irányított beszélgetésÖnálló témakifejtés (kép alapján)Szituációs párbeszéd
BeszédkészségKommunikatív érték10 pont10 pont10 pont30 pont
Szókincs5 pont5 pont5 pont15 pont
Nyelvhelyesség5 pont5 pont5 pont15 pont
A beszédkészség vizsgarész pontszáma összesen:60 pont

TÉMALISTA

TÉMA

MINTAKÉRDÉSEK

1. Én és a családom

1A: Család és családalapítás/házasság Hogyan változott a házasság/család az idők során? Mennyiben más ma, mint régen?Miért magányos sok (idős) ember?

1B: Gyerekvállalás, gyereknevelés Hogyan függ össze az életszínvonal és a gyermekek száma? Milyen hatása van az iskolának a nevelésben? A család vagy az iskola hatása erősebb?

2. Az otthon és a szűkebb környezet

2A: Lakhatás, lakáshoz jutás Saját tulajdonú vagy bérelt lakás? Külföldön sokan inkább lakást bérelnek. Ön melyiket választaná és miért? Milyen lakásgondok vannak Magyarországon? Egyformák-e a gondok az ország minden területén?

2B: Ideális otthon, lakókörnyezet Kinek milyen méretű lakás szükséges a normális életvitelhez? Milyen különbségek vannak a magyarok és külföldiek lakásigényei között?

3. A munka világa, napi tevékenység

3A: Az egyes szakmák társadalmi presztízse; pályamódosítás Milyen különbségek tapasztalhatók az egyes szakmák népszerűségében és társadalmi megítélésében? Miért? Melyek a legdivatosabb szakmák/hiányszakmák ma Magyarországon és miért?

3B: Esélyegyenlőség, munkanélküliség Egyenlő esélyei vannak-e a nőknek és a férfiaknak/az ország különböző részein élőknek ma az elhelyezkedésben, a bérezésben és a szakmai előmenetelben? Miért (nem)? Megfelelően gondoskodik-e a társadalom a munkanélküliekről/hajléktalanokról? Miért (nem)?

4. A tanulás világa

4A: Iskolarendszer, oktatásügy: problémák és megoldások Milyen a magyar közoktatás? Milyen tapasztalatai vannak, min változtatna? Hagyományos és modern tanítási módszerek és iskolák előnyei és hátrányai – Mi erről a véleménye?

4B: Pályaválasztás, továbbtanulás; egész életen át tartó tanulás Mi a véleménye a bizonyítványok/diplomák szerepéről és jelentőségéről? Érdemes-e több diplomát is szerezni? Miért (nem)? Fontos-e az élethosszig tartó tanulás? Miért (nem)?

5. Kommunikáció

5A: Hírközlés, tájékozódás Nyomtatott vagy elektronikus sajtó – Ön melyiket részesíti előnyben és miért? A hírekben főleg csak tragédiákról, katasztrófákról tudósítanak – Önnek mi erről a véleménye?

5B: Kommunikációs eszközök és lehetőségek Miért jók és miért lehetnek zavaróak /károsak is a hordozható kommunikációs eszközök? Digitális bennszülöttek és digitális analfabéták – Kiket nevezhetünk így? Ön hová sorolná magát és miért?

6. Kapcsolatok más emberekkel: magánélet és közélet

6A: Közösségek, és civil szervezetek, Milyen klubokat/egyesületeket/civil szervezeteket ismer Magyarországon? Melyiknek (lenne szívesen) tagja és miért? A civil szervezetek mennyire tudják segíteni vagy átvenni az állami gondoskodás szerepét?

6B: Közösségi hálók, telefon, Skype, e-mail Helyettesíti-e az internetes kapcsolattartás a társas összejöveteleket? Miért (nem)? Mennyiben és hogyan változtatták meg a (szóbeli és írásbeli) kapcsolattartást a közösségi oldalak, a Skype és az email/chat szolgáltatások?

7. Szabadidő, szórakozás, kultúra

7A: (Házi)mozi, film/letöltés, színház, zene, olvasás Milyen hatással van a technikai fejlődés az olvasási és filmnézési szokásainkra?„Zene nélkül lehet élni, de nem érdemes” – Önnek mi a véleménye erről? Milyen szerepe/hatása van a zenének az emberek és konkrétan az Ön életében?

7B: Szabadidő, szórakozási lehetőségek, események, fesztiválok Ön milyen kulturális rendezvényeket látogat rendszeresen és miért? Generációs különbségek jelentkeznek-e a rendezvények látogatói körében? Milyen jellegű kulturális eseményeket/fesztiválokat ajánlana külföldi ismerősének és miért?

8. Egészség, egészségmegőrzés, sport

8A: Civilizációs betegségek, szenvedélybetegségek; egészségügy Hogyan lehet megelőzni és/vagy gyógyítani a civilizációs és szenvedélybetegségeket?Mi a véleménye a magyar egészségügyről? Hogyan lehetne javítani a magyar egészségügy helyzetén?

8B: A sport szerepe és jelentősége Mi a sport szerepe az egészség megőrzésében és a nevelésben? Feladata-e az államnak a sport támogatása? Milyen módon és mit támogasson?

9. Vásárlás és szolgáltatások

9A: Bevásárlóközpontok, diszkont áruházak és hagyományos kereskedelem; tudatos vásárlás Hogyan és milyen esélyekkel tudnak versenyezni a kis üzletek a nagyokkal, a magyar üzletek a külföldiekkel? Milyen tapasztalatai vannak a külföldi/online/(bolha )piacokon vásárlásról?

9B: Reklámok és szolgáltatások A modern technológia (pl. internet, közösségi oldalak) hogyan befolyásol/hat/ ja napjaink reklámozási és hirdetési szokásait? Mi a véleménye/tapasztalata a magyarországi szolgáltatások színvonaláról? Elégedett-e a különböző közművek (gáz-, vízszolgáltatás, szemétszállítás stb.) színvonalával és ár/érték arányával?

10. Étkezés

10A: Egészséges és egészségtelen táplálkozás, étrendi divatok, étkezési zavarok Mik az egészséges és egészségtelen táplálkozás egészségügyi és társadalmi következményei?Milyen étkezési divatokról/zavarokról hallott már? Milyen következményeik lehetnek ezeknek?

10B: Az étkezéssel és ivással kapcsolatos szokások Magyarországon Melyek a magyaros konyha/étkezési szokások jellemzői? Ön szerint függ-e a társadalmi (anyagi helyzettől), hogy ki mennyire egészségtudatosan táplálkozik?

11. Közlekedés

11A: Lakóhelye közlekedési gondjai és a lehetséges megoldások Melyek a legsúlyosabb közlekedési gondok lakóhelyén? Mik (lehetnek) a megoldások?Hogyan vélekedik a városközpontokban tapasztalható parkolási gondokról és a lehetséges megoldás/ok/ ról ?

11B: Közlekedés Magyarországon, autós közlekedés (jogosítvány, autóvásárlás, karbantartás, nehézségek); közlekedési morál: autósok és biciklisek Mik a legfontosabb tudnivalók az autó (karban )tartásával kapcsolatban? Érdemes-e mindenkinek saját autót tartani? Milyen változtatásokat javasolna a közlekedési morál javítása érdekében?

12. Utazás, turizmus

12A: Előkészületek, tapasztalatok, élmények Milyen előkészületeket tesz utazás előtt? Mit szerez be, ha hosszabb útra készül? Hogyan szokott úti célt választani és úti tervet készíteni? Mi a véleménye az ökoturizmusról és a turizmus okozta károkról? Mik az előnyei/hátrányai a hazánkban egyre népszerűbb falusi turizmusnak?

12B: Úti célok, utazási, szállásfoglalási módok (új, közösségi formák) Melyek a magyar turisták körében legnépszerűbb (belföldi és külföldi) úti célok és miért? Mi a véleménye a wellness hotelekről/hétvégékről? Mi a véleménye/tapasztalatai a különböző szállásformákról? Kipróbálta/kipróbálná-e az új szálláslehetőségek valamelyikét (pl. lakás- vagy házcsere meghatározott időre, couch surfing, airbnb )? Miért (nem)?

13.Tágabb környezetünk, a természet világa

13A: Kapcsolat a természettel, állatok és növények a környezetünkben Mi (lehet) az oka és a következménye annak, hogy az ember egyre inkább elszakad a természeti környezettől? Mit tehetünk a Földön élő állatok/növények védelméért?

13B: Környezetvédelem Mi a véleménye a környezetünkben lezajló (visszafordíthatatlan) változásokról? Milyen veszélyek fenyegetik a környezetet Magyarországon? Mit tehet az egyén és a társadalom a környezet védelme érdekében? Ön személy szerint hogyan óvja a környezetét?

14. Szabadidő/hobbik és divat/öltözködés

14A: Szabadidő, hobbik Különbözőképpen töltik-e a szabadidejüket a nők és a férfiak/fiatalok és idősebbek? Vannak-e kifejezetten nemre és életkorra szabott szabadidős tevékenységek? (Miért) fontos, hogy az embernek legyen hobbija? Segíthet-e egy hobbi megbirkózni a mindennapok gondjaival/problémáival?

14B: Divat az öltözködésben és más területen Mit jelent az Ön számára a „divat”? Milyen tényezők befolyásolják? Hozott-e bármilyen változást az Ön életében? Amennyiben igen, hogyan? Az öltözködésen kívül mely területeken lehet még nagy szerepe a divatnak?

15. Magyarország és a célnyelvi országok*

15A: Magyarország** Mi az, amire magyarként büszkék lehetünk és mi az, amire nem? Miért? Hogy vélekedik a magyar kultúrával kapcsolatban elhangzó közhelyekről (pl. csikós, gulyás, puszta, cigányzene)? Mennyire helytállóak az ilyen sztereotípiák?

15B: A célnyelvi ország/ok és az EU Mit tud a (választott) célnyelvi ország kultúrájáról? Egy kultúráról vagy multikulturális közegről beszélhetünk-e ott? Mi jellemzi Magyarország európai kapcsolatait és szerepét?

* Megjegyzés: Természetesen nem mindenki volt már külföldön és járt a célnyelv országa( i) ban . A tankönyvekből, nyelvkönyvekből, filmekből, a televízióból azonban minden vizsgázó szert tehetett a megfelelő ismeretekre a célnyelvi kultúra ilyen kérdéseiről. ** A témához szükséges műveltségi-tájékozottsági elvárások nem haladják meg azt a szintet, amelyet a középiskolában tanult ismeretek és némi újságolvasás biztosít. A vizsga egyébként nem az általános műveltséget akarja felmérni, de figyelembe kell vennünk, hogy a hozzánk látogató külföldiek egy sor olyan kérdést tesznek fel, amelyek Magyarországgal kapcsolatosak, és ezekre is kell tudnunk válaszolni.

 

ÍRÁSBELI VIZSGA

 

A vizsga feladatainak megoldásához egy- vagy kétnyelvű nyomtatott szótár  használható. A rendelkezésre álló  240 perc et tetszés szerint oszthatod be.

 

1. OLVASÁSKÉSZSÉG Két feladattal mérünk. a) Egy idegen nyelvű  sajtócikk  tartalmára vonatkozó magyar nyelvű kérdésekre kell magyarul válaszolnod. A kérdések vonatkozhatnak a szöveg egészére, hosszabb szövegrészekre, szövegrészek összefüggéseire, de egyes részletekre is. Előfordulhatnak olyan kérdések, amelyek megválaszolásához a szöveg egészének áttekintése és megértése után a szöveg több részéből kell összegyűjteni az információkat. Ebben a feladatban azt bizonyítod, hogy képes vagy önállóan  olvasni a célnyelvi sajtót , részletekbe menően  megértesz  egy napjaink problémáival foglalkozó konkrét vagy elvont témájú összetett idegen szöveget. Ki tudod szűrni és meg tudod érteni a különböző véleményeket és közlési szándékokat, még a sugallt tartalmakat is. A kérdésekhez tartozó minden helyes információért pont( ok) jár( nak )m a feladat javítókulcsa alapján. A feladat maximális pontszáma 20 pont. b) A második feladatrészben pedig egy szövegbe kell kihagyott szavakat, szókapcsolatokat behelyezned, maximum 10 pontért.

 

2. ÍRÁSKÉSZSÉG Itt is két feladatot kell megoldanod. a) Az első egy  levél , illetve fogalmazás  (rövid esszé, blogbejegyzés, írásbeli hozzászólás) megírásából áll. Két különböző téma, egyben két különböző műfaj közül  választhatsz . A kiválasztott témában és műfajban a megadott magyar nyelvű szempontok alapján egy kb. 22-25 sornyi összefüggő szöveget kell létrehoznod. Sikeres vizsgázóként képes vagy maradéktalanul  megvalósítani  közlési szándékaidat írásban, a megadott kommunikációs helyzetnek és a választott műfaj szabályainak megfelelően, azokhoz illő stílusban. Képes vagy hétköznapi és közéleti témákban lényegre törő tájékoztatást adni, kellő részletességgel beszámolni eseményekről. Képes vagy saját vagy mások véleményét pontosan közvetíteni és a szövegalkotáshoz szükséges nyelvi eszközöket helyesen tudod használni. A megoldás értékelése négy szempont figyelembevételével történik: tartalom, kommunikatív hatás, kifejezésmód és nyelvhelyesség. Megoldásodat minden egyes szempont alapján 0-tól 5-ig terjedő skálán értékeljük. A feladatban tehát maximum 20 pont érhető el. b) A második feladatrészben a véleményedet kell kifejtened egy idegen nyelvű állítással kapcsolatban, 12-15 sorban. Erre maximum 10 pont jár.

 

3. KÖZVETÍTÉS MAGYARRÓL IDEGEN NYELVRE Feladatod egy konkrét vagy elvont témájú magyar nyelvű sajtószöveg összefoglalás a idegen nyelven, az eredeti szöveg kb. fele terjedelmében, öt magyar vázlatpont segítségével. A szöveg informatív és érvelő jellegű, autentikus újságcikk. Ebben a feladatban bizonyíthatod, hogy a főbb információk sérülése nélkül vagy képes közvetíteni  idegen nyelven egy magyar nyelvű összetett sajtócikk tartalmát és gondolatmenetét úgy, hogy világos , jól szerkesztett  koherens  célnyelvi szöveget alkotsz. Képes vagy kiemelni a lényeges pontokat, és világosan tudod közvetíteni a nézeteket alátámasztó érveket, megőrizve a szöveg nyelvi igényességét. A maximális pontszám 15 pont.

 

4. KÖZVETÍTÉS IDEGEN NYELVRŐL MAGYARRA Feladatod egy autentikus idegen nyelvű szöveg (legtöbbször sajtócikk lefordítása)  magyar nyelvre . A szövegek  általános témákat érintenek, az általános műveltségi szintet még tudományosnak tetsző téma esetén sem haladják meg. A szövegek értelmezését esetenként megkönnyíti, ha rendelkezel a célnyelv felsőfokú használatához szükséges interkulturális ismeretekkel. A feladat megoldásával bizonyítod, hogy minden részletében képes vagy  megérteni  egy sajtószöveget, továbbá képes vagy azt tartalmilag pontosan és szövegűen  visszaadni  úgy, hogy az a magyar olvasó számára teljesen érthető és könnyen olvasható legyen. A feladat maximális pontszáma 15 pont.

C1 ÍRÁSBELI
Mért nyelvi készségFeladattípusIdőtartamPontszámTeljesítési minimum
OlvasáskészségOlvasáskészség 1+2.240 perc (szótár használható)20 + 10 pont12 pont
ÍráskészségÍráskészség 1+2.20 + 10 pont12 pont
KözvetítésMagyarról idegen nyelvre és idegen nyelvről magyarra15 + 15 pont12 pont
Írásbeli összesen:90 pont
Az eredményes írásbeli vizsga küszöb pontszáma (a készségenként előírt teljesítési minimumok elérése esetén):54 pont (60%)

 

KOMPLEX ÉRTÉKELÉS

2016 novemberétől bevezetjük újfajta komplex értékelési rendszerünket. Ennek lényege, hogy amennyiben az írásbeli és a szóbeli nyelvvizsgán is eléred a készségenként szükséges 40%- ot , akkor a gyengébben sikerült fél vizsgádat kompenzálhatod egy erősebb másik féllel, ha a szóbelin és írásbelin mutatott teljesítményed átlaga eléri a 60%- ot . Részletek  IDE  kattintva olvashatók.