ZÖLD ÚT NYELVVIZSGA – C1 (FELSŐFOK)
FŐ NYELVI KÉSZSÉGSZÖVEGFAJTA, MŰFAJSZÖVEG HOSSZAFELADAT / LEHETSÉGES FELADATTÍPUSOKIDŐPONT-SZÁM
olvasott szöveg értése:
1 gazdasági vagy mezőgazdasági vagy műszaki szöveg
2 feladattal + 1 közös (környezet) szöveg
2 feladattal
funkcionális, informatív, instruktív szakmai szövegek
(pl. újságcikk, beszámoló, szakmai tankönyv, kézikönyv, használati útmutató, szakirodalom, publicisztika)
2 szöveg összesen:
1200-1400 szó
alcímek vagy tartalmi összefoglalók szövegrészekhez párosítása, rövid választ igénylő kérdések, igaz-hamis feladat, feleletválasztós feladat, információ transzfer, táblázatba jegyzetelés, bekezdések kivett mondatainak visszaillesztése, tartalmi összefoglalók kiegészítése150 perc15 + 10
íráskészségpályázati motivációs levél, olvasói levél, jelentés180-200 szópályázati motivációs levél, olvasói levél, jelentés írása15
táblázat/grafikon leírása önállóan150-200 szótáblázat leírása10
beszédkészségdialogikus beszédszakmai társalgás20 perc30
monologikus beszédprezentáció* szakmai témáról
dialogikus beszédprezentációt követő kérdések, vita a szakemberrel
beszédértés
1 gazdasági vagy mezőgazdasági vagy műszaki szöveg + 1 közös (környezet) szöveg
dialógus, ismertetés, hír, interjú, előadás5-5,5 percgépi hang alapján: rövid választ igénylő kérdések, igaz-hamis feladat, felelet-választós feladat, információ transzfer, táblázatba jegyzetelés, elhangzott információ beazonosítása („kipipálás”), hozzárendelés22 perc20

* Felsőfokú prezentáció: Az írásbeli vizsga időpontja előtt 3 héttel 3 prezentációs téma idegen nyelvű összefoglalóját el kell küldeni e-mailben a megadott nyomtatványon a jelentkezéskor kiválasztott vizsgahelynek. A prezentáció forrása nyelvi tankönyv és nem hiteles internetes forrás (pl. wikipedia) nem lehet. Internetes forrásmegjelölés esetén a pontos link szükséges. A minimum három, forrásként megjelölt anyagból önállóan összeállított, szemléltető anyagra épülő, kb. 8 perces előadást kell tartani projektor vagy írásvetítő felhasználásával. A témákból a vizsgán a jelölt húz. Amennyiben a prezentációs vázlatok határidőre nem érkeznek be, késedelmi díjat kell fizetni, és ha 2 héttel az írásbeli vizsga időpontja előtt sem érkezik meg az anyag, akkor a jelölt nem vizsgázhat, és a vizsgadíjat nem kaphatja vissza.