ZÖLD ÚT NYELVVIZSGA – B1 (ALAPFOK)

(110 perc + kb. 15 perc + kb. 12 perc)

FO NYELVI KÉSZSÉGSZÖVEGFAJTA, MUFAJSZÖVEG HOSSZAFELADAT / LEHETSÉGES FELADATTÍPUSOKIDOPONT-SZÁM
olvasott szöveg értése: 1 gazdasági vagy mezőgazdasági vagy műszaki szöveg 2 feladattal + 1 közös (környezet) szöveg 2 feladattalfunkcionális, informatív, instruktív szakmai szövegek (pl. újságcikk, beszámoló, szakmai tankönyv, kézikönyv, használati útmutató)2 szöveg összesen: 800-900 szóinformáció kerestetés, alcímek vagy tartalmi összefoglalók szövegrészekhez párosítása, rövid választ igénylő kérdések, igaz-hamis feladat, feleletválasztós feladat, információ transzfer, táblázatba jegyzetelés110 perc15 + 15
íráskészséglevél120-140 szófélhivatalos levél írása15
mondat-kiegészítés táblázat alapján50-80 szóelkezdett mondatok befejezése10
beszédkészségdialogikus beszédszakmai társalgás12 perc30
dialogikus beszédkétszereplős szituáció
monologikus + dialogikus beszédreália leírása (grafikon, táblázat)
beszédértés 1 gazdasági vagy mezőgazdasági vagy műszaki szöveg + 1 közös (környezet) szövegismertetés, hír, interjú, előadás4-4,5 percgépi hang alapján: rövid választ igénylő kérdések, igaz-hamis feladat, felelet-választós feladat, információ transzfer, táblázatba jegyzetelés, elhangzott információ beazonosítása (“kipipálás”), hozzárendelés15 perc15